Visie

Kwaliteit

 • We bieden sterk pedagogisch onderwijs aan
 • Onze leraren zijn professioneel
 • Ons onderwijsniveau ligt hoog
 • Onze kinderen kunnen goed mee in het middelbaar
 • wij zoeken naar nieuwe didactische methodes. We blijven leren en passen ons aan aan de situatie die zich voordoet
 • We hebben veel kennis en talenten in huis die we delen in en buiten de les

Betrokkenheid

 • De Geluksvogel is betrokken bij elk kind
 • Het team is enorm betrokken bij de school en gedreven in alles wat ze doet
 • De leerkrachten geven steeds het beste van zichzelf. Op die manier kunnen ze het beste uit elk kind halen.
 • Ze halen het uiterste uit de kan om kinderen over de meet te krijgen.
 • Ze zorgen voor een lage drempel, maar dit wil niet zeggen dat ze de lat verlagen.

Veerkracht

 • We zijn veerkrachtig als team. We kunnen tegen een stootje, trotseren beproevingen, maar staan ook klaar voor elkaar.
 • We maken kinderen veerkrachtig en leren hen omgaan met moeilijkheden
 • We nemen met de kinderen moeilijke hordes en leren hen stevig in hun schoenen te staan
 • Er heerst een fijne dynamiek op school die kinderen een vertrouwd gevoel geeft en waardoor kinderen fouten durven maken. Van fouten kan je alleen maar leren en stappen vooruit zetten.

Vertrouwen

 • We geven kinderen vertrouwen en vragen ook vertrouwen
 • We winnen het vertrouwen van de kinderen, want dan kunnen ze pas echt tot leren komen.
 • We werken aan het (zelf)vertrouwen van kinderen
 • We vertrouwen elkaar als team
 • Werken en leren in een sfeer van vertrouwen zorgt voor mooie en sterke uitkomsten

Welbevinden

 • We geloven dat kinderen in een geborgen en stimulerende omgeving groeien en sterker worden.
 • We creëren zo een sterk leerklimaat waar ze zich goed voelen.
 • We streven naar welbevinden voor elk kind, want zo kan het pas echt zichzelf zijn en groeien.