Onze troeven

In de Geluksvogel is het onze diepste wens dat elk kind zich goed voelt en daar werken we elke dag keihard aan.

Naast welbevinden zijn veerkrachtkwaliteit en betrokkenheid belangrijke speerpunten in de Geluksvogel.

Met een deskundig en bevlogen team bieden we de kinderen in een sfeer van vertrouwen de meest uiteenlopende ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op affectief als cognitief vlak.

In een gestructureerde omgeving waar ook een open en familiale sfeer heerst met respect voor elk individu krijgen alle kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfredzame tieners met een stevige basis.

De Geluksvogel is een pluralistische school waar iedereen welkom is en waar we met heel wat participanten en de juiste stimulansen timmeren aan de weg naar het secundair onderwijs.

Niet alleen kwaliteit en discipline, maar ook differentiatie en zorg op maat dragen we hoog in het vaandel en met deze ingrediënten organiseren we sterk onderwijs.

Kwaliteit

 • We bieden sterk pedagogisch onderwijs aan
 • Onze leraren zijn professioneel
 • Ons onderwijsniveau ligt hoog
 • Onze kinderen kunnen goed mee in het middelbaar
 • wij zoeken naar nieuwe didactische methodes. We blijven leren en passen ons aan aan de situatie die zich voordoet
 • We hebben veel kennis en talenten in huis die we delen in en buiten de les

Betrokkenheid

 • De Geluksvogel is betrokken bij elk kind
 • Het team is enorm betrokken bij de school en gedreven in alles wat ze doet
 • De leerkrachten geven steeds het beste van zichzelf. Op die manier kunnen ze het beste uit elk kind halen.
 • Ze halen het uiterste uit de kan om kinderen over de meet te krijgen.
 • Ze zorgen voor een lage drempel, maar dit wil niet zeggen dat ze de lat verlagen.

Veerkracht

 • We zijn veerkrachtig als team. We kunnen tegen een stootje, trotseren beproevingen, maar staan ook klaar voor elkaar.
 • We maken kinderen veerkrachtig en leren hen omgaan met moeilijkheden
 • We nemen met de kinderen moeilijke hordes en leren hen stevig in hun schoenen te staan
 • Er heerst een fijne dynamiek op school die kinderen een vertrouwd gevoel geeft en waardoor kinderen fouten durven maken. Van fouten kan je alleen maar leren en stappen vooruit zetten.

Vertrouwen

 • We geven kinderen vertrouwen en vragen ook vertrouwen
 • We winnen het vertrouwen van de kinderen, want dan kunnen ze pas echt tot leren komen.
 • We werken aan het (zelf)vertrouwen van kinderen
 • We vertrouwen elkaar als team
 • Werken en leren in een sfeer van vertrouwen zorgt voor mooie en sterke uitkomsten

Welbevinden

 • We geloven dat kinderen in een geborgen en stimulerende omgeving groeien en sterker worden.
 • We creëren zo een sterk leerklimaat waar ze zich goed voelen.
 • We streven naar welbevinden voor elk kind, want zo kan het pas echt zichzelf zijn en groeien.

Sterk in zorg

 • Niet bij iedereen loopt alles van een leien dakje en daar staat ons team zeker stil bij.
 • We zorgen voor een brede basiszorg in de klas.
 • We reiken kinderen die dat nodig hebben hulpmiddelen aan om ervoor te zorgen dat ze niet ontmoedigd raken.
 • We willen elk kind succeservaringen bieden.
 • Onze zorgjuffen springen bij waar nodig. Ze bezorgen de leerkrachten en de leerlingen de juiste middelen om hindernissen te overwinnen. 
 • Indien nodig gaan we samen met de ouders in gesprek met het CLB en zoeken we naar de juiste ondersteuning van externen.
 • Onze zorg start van in de kleuterklas en blijft gewaarborgd tot het kind onze school verlaat.